Hoạt động

Giang Sơn Của Bé 18/03/2012

Mỗi chuyến đi là một bài học, một trải nghiệm và là dịp để kết thêm nhiều bạn mới. Để…

Giỗ Tổ Hùng Vương 2012

Mỗi nhóm phụ trách trò chơi của mình thì ai cũng trổ hết tài cán, phô bày hết khả năng…

Giang Sơn Của Bé 12/02/2012

Có nhiều việc bất ngờ đã xảy ra ngoài dự kiến, số lượng trẻ tham gia quá đông, các gian…

Giang Sơn Của Bé 22/4/2012

Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến các em và quý phụ huynh là vẫn còn có rất nhiều…

Giang Sơn Của Bé 20/05/2012

Tham gia chương trình, chúng tôi đã cùng nhau trải qua những giây phút vui tươi bên các bé. Phần…

Giang Sơn Của Bé 06/01/2013

Mang yêu thương, trao yêu thương nhưng chính các em đã cho chúng tôi lại sức mạnh, sự quyết tâm…