Lần cập nhật cuối: 09:01, ngày 18/03/2012

Mục tiêu ngắn hạn.

Trở thành một trung tâm hỗ trợ đáng tin cậy của các bậc phu huynh qua việc tổ chức thường xuyên các lớp huấn luyện ngắn hạn và cung cấp thông tin về các đề tài cần thiết cho cha mẹ qua các phương tiện truyền thông như internet ( www.bancuabe.org, www.facebook.com, www.youtube.com), kênh truyền hình, truyền thanh và sách báo.

Mục tiêu dài hạn.

Trở thành một trung tâm nghiên cứu, đào tạo và quảng bá kiến thức liên quan đến vấn đề phát triển và giáo dục trẻ em qua việc tổ chức các buổi hội thảo khoa học thường niên và sinh họa nghiên cứu chuyên đề.

[Trở về trang trước]

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
 
THÔNG BÁO
KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT ONLINE
KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT ONLINE
 
KÍNH CHÀO QUÝ PHỤ HUYNH, Chương trình KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT hiện đang được
DẠY CON TỰ BẢO VỆ
DẠY CON TỰ BẢO VỆ
 
  Khóa học "DẠY CON TỰ BẢO VỆ" Cha mẹ bận bịu với công ăn việc
CHO CON ĂN ĐÚNG CÁCH
CHO CON ĂN ĐÚNG CÁCH
 
  Ông bà ta có câu "trời đánh tránh bữa ăn" nghĩa là bữa ăn
BCB_CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KHOẢN
BCB_CHÍNH SÁCH, ĐIỀU KHOẢN
 
Chính sách: Trong các buổi hội thảo, quý vị cảm thấy ưu đãi học
Bảng quảng cáo