Lần cập nhật cuối: 09:01, ngày 18/03/2012

Mục tiêu ngắn hạn.

Trở thành một trung tâm hỗ trợ đáng tin cậy của các bậc phu huynh qua việc tổ chức thường xuyên các lớp huấn luyện ngắn hạn và cung cấp thông tin về các đề tài cần thiết cho cha mẹ qua các phương tiện truyền thông như internet ( www.bancuabe.org, www.facebook.com, www.youtube.com), kênh truyền hình, truyền thanh và sách báo.

Mục tiêu dài hạn.

Trở thành một trung tâm nghiên cứu, đào tạo và quảng bá kiến thức liên quan đến vấn đề phát triển và giáo dục trẻ em qua việc tổ chức các buổi hội thảo khoa học thường niên và sinh họa nghiên cứu chuyên đề.

[Trở về trang trước]

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
 
THÔNG BÁO
NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC
NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC
 
Thời gian: 2 ngày 1 đêm Địa điểm: Khu bảo tồn thiên nhiên, Mã Đà,
ĐĂNG KÝ THAM GIA
ĐĂNG KÝ THAM GIA
 
  Khóa học: TEEN - KHÁM PHÁ CHÍNH MÌNH Địa điểm: Khu bảo tồn thiên nhiên
KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT ONLINE
KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT ONLINE
 
KÍNH CHÀO QUÝ PHỤ HUYNH, Chương trình KỶ LUẬT KHÔNG NƯỚC MẮT hiện đang được