Sức khỏe

Bệnh Ghẻ

Bệnh ghẻ xuất hiện trên hầu hết bất cứ nơi nào trên cơ thể, thường nhất là phần diện tích…

Chứng giảm thị lực

Điều này buộc đứa trẻ phải sử dụng và làm mạnh thêm con mắt đã trở nên lười biếng cho…

Các Tật Về Mắt

Đặc tính kế thừa này thỉnh thoảng được tìm thấy ở những trẻ sơ sinh, đặc biệt ở trẻ sinh…

Tổn Thương Mắt

Khi bụi hoặc các vật thể nhỏ khác vào trong đôi mắt của con bạn, cơ chế tự làm sạch…